YÖK Verilerine Göre Tüm Üniversiteler Arasında 3 Alanda İlk Sıradayız


YÖK, 2019 yılına ait verilerle oluşturduğu “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu”nu açıkladı. Buna göre İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye’de öğrencisine en çok harcama yapan, öğrencisini burslarından en yüksek oranda faydalandıran ve öğrenci başına en yüksek sayıda e-yayına sahip üniversite oldu.

Söz konusu raporda, YÖK Başkanlığı tarafından ülkemizdeki tüm üniversitelerin çalışmalarının izlenebilmesi, objektif ölçütlere göre değerlendirme yapılabilmesi ve üniversitelerin temel misyonları doğrultusunda farklılıklarını ortaya koymalarına imkân sağlanabilmesi amacıyla yürütülen Üniversite İzleme ve Değerlendirme Kriterleri çalışması kapsamında; “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, “Bütçe ve Finansman” ve “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” olmak üzere beş temel alandan oluşan kriterler belirlenerek, bu temel alanlar altında 45 göstergeye yer veriliyor. Raporda 126’sı devlet, 70’i vakıf olmak üzere toplam 196 üniversiteye ait veriler ve bu verilerle oluşturulan sıralamalar yer alıyor.

Rapora göre Üniversitemiz;

“Eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında tüm üniversiteler arasında birinci;

“Öğrenci başına yapılan cari harcama miktarının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında tüm üniversiteler arasında birinci;

Öğrenci başına düşen e-yayın sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında tüm üniversiteler arasında birinci;

“Öğrenci başına düşen basılı kitap sayısının en yüksek olduğu üniversiteler” sıralamasında; vakıf üniversiteleri arasında üçüncü, genel sıralamada dördüncü sırada yer aldı.

Üniversitemiz geçtiğimiz sene de bu sıralamalarda ilk sıralarda yer almıştı. Bu seneki Rapor, Üniversitemizin söz konusu alanlarda başarısını sürdürdüğünü ortaya koydu. (Geçtiğimiz seneki verilere göz atmak için tıklayınız.)

YÖK’ün “2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu”na şu linkten ulaşılabiliyor: https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/universite-izleme-ve-degerlendirme-genel-raporu-2019.pdf

GenelHaber ve Duyurular