Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

NEDEN REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ’NDE OKUMALIYIM?

Bölümünüzde okuyan öğrencilerin okurken alacakları genel derslerden bahseder misiniz?

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında lisans öğrenimi görecek öğrencilerimiz disiplinlerarası bir eğitim almaktadırlar. Temel psikoloji derslerinin yanında, rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ait olan özel dersler, sosyoloji ve felsefe gibi alanından dersler ve eğitim dersleri ayrıca ölçme ve değerlendirme dersleri de almaktadırlar. Öğrencilere farklı alanlardan seçmeli dersler de sunulmaktadır.

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik programı kapsamında öğrenciler hem alana yönelik teorik bilgi, hem pratik uygulamalar, hem de üniversite yaşamının getirdiği entelektüel donanıma sahip olmaları için çeşitli dersler alarak mesleğe hazırlanmaktadırlar. Aşağıda bölümümüzde okutulacak bazı derslerin isimleri yer almaktadır: Davranış Bozuklukları, Kariyer Danışmanlığı Teorileri, Kariyer Danışmanlığı Uygulamaları, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Sınıf Yönetimi, Topluma Hizmet Uygulamaları, Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri, Bilgisayar Teknolojileri, Psikolojik Danışma Kuramları, Eğitim Yönetimi, Gelişim Psikolojisi, Ergenlik Psikolojisi, Bireysel Psikolojik Danışma (Teori ve Uygulama), Grupla Psikolojik Danışma (Teori ve Uygulama), Öğretmenlik Uygulaması.

Bölümünüzde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü lisans mezunları; ruh sağlığına dair önleyici çalışmalar yapılan her alanda, devlet kurumlarında, özel sektörde yer alabilirler.

Okul Psikolojik Danışmanı kadrosu ile tüm eğitim kurumlarında görev yapabilirler. Öğrencilerin gelişim süreçlerinde onlara destek olmak, risk faktörlerini azaltmak, kriz anlarına yönlendirici müdahalede bulunmak öncelikli görevleridir.

Kreşler, anaokulları, çocuk yuvaları, etüt merkezleri gibi kurumlarda psikolojik danışman olarak görev alabilir ve idarecilik yapabilirler.

Aile ve çocuk mahkemelerinde, emniyet genel müdürlükleri çocuk şube birimlerinde, cezaevlerinde, devlet koruması altındaki çocukların gözlem ve takibinde kendi alanları ile ilgili konularda bilirkişi olarak görev alabilir, rapor yetkisine sahip olabilirler

İlçe Milli eğitim müdürlükleri bünyesinde yer alan Rehberlik Araştırma Merkezlerinde (RAM) çalışır, rehberlik programları geliştirilir, psikolojik testler uygulayabilirler.

Üniversiteleri bünyesinde akademik kadrolarda görev alabilirler. Yüksek lisans ve doktora seçenekleri ile eğitim hayatlarına devam edebilirler, uzmanlık alabilirler.

Üniversitelerin öğrenci ve personellerinin ruh sağlığına yönelik çalışmalar yapan psikolojik danışma birimlerinde görev alabilirler.

Özel psikolojik danışma merkezlerinde psikolojik danışman ünvanı ile çalışabilirler.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler.

Kamu ve özel kuruluşların insan kaynakları birimlerinde, kariyer danışmanlığı merkezlerinde, meslek edindirme ve halk eğitim merkezleri bünyesinde görev alabilirler.

Bölümünüzde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

PDR Öğrencisi Nasıl Olmalı?

Sosyal Olmalı: Her şeyden önce çalışma alanı insan duygu ve düşünceleri olduğu için psikolojik danışmanlar sosyal olmalı. İnsanlarla kolay iletişim kurabilmeli ve bundan keyif almalıdır.

Analitik Düşünce: Bireyi, bireyin yaşam koşullarını, geçmiş ve şu andaki olayları anlamak ve onların şu andaki durum etkisini anlayabilmek derin bir analiz ve sentez yeteneği gerektirir. Öğrenciler bunu da zaman içerisinde öğrenimleri boyunca öğrenmiş olurlar.

Yaratıcı Olabilme: Sorun ve problemler karşısında yeni bir bakış açısı ve farklı bir çözüm yöntemi bulabilme yetisi olmalıdır.

Yeniliklere ve Yeni Yaşantılara Açık Olma: Sürekli yenilikleri takip eden ve yeni yaşam deneyimlerine açık olmalıdır.

Sosyal Aktivist Olma: Psikolojik danışmanlar; yoksullar, engelliler, yaşlılar, kadınlar ve çocuklara yönelik alanlarda bireylerin haklarını koruma ve savunma misyonunu üstlenmişlerdir.

Okumayı Sevmeli: Ders kitaplarının yanında, insanları anlamamıza yardım eden, romanlar, hikayeler, tiyatro eserleri ve sanat eserlerine de ilgi duyan; bunları okuyan ve anlamaya çalışan bireyler olmalıdır.

Günümüzde bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?

Toplumumuz hızla değişmektedir. İnsanlarımız daha çok büyükşehirlerde ve şehirlerde yaşamaktadır. Buralarda yaşayan insanlar hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmektedir. Okullarda bu hızlı değişimden etkilenmektedir. Eğitim sistemi daha yarışmacı bir yapıya doğru gitmektedir. Okullarda üstün yetenekli öğrenciler olduğu gibi özel gereksinimi olan öğrencilerde olabilmektedir. Toplumun tüm bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek, günümüz dünyasını anlayan, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sorunlarına pratik cevaplar üretebilen rehber öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara ihtiyaç vardır.

NEDEN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ’NDE BU BÖLÜMÜ OKUMALIYIM?

Çap, yan dal, bölümler arası yatay geçiş gibi imkanlarınız nelerdir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü, öğrencilerin tüm bölümlerle çift anadal veya yandal yapmasına izin vermektedir. Gerekli şartları sağlayan tüm öğrenciler istedikleri halde üniversitenin diğer bölümleriyle çift anadal yapabilirler. Aynı zamanda farklı bölümlerden öğrenciler bölümümüze çift anadal veya yandan başvurusunda bulunabilirler.

Bölümünüzün eğitim dili nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü lisans düzeyinde %100 İngilizce eğitim vermektedir. Bu özellikle de en son araştırmaları ve literatürü okuma ve anlama açısından önem taşımaktadır.   PDR alanında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin çok iyi şekilde  İngilizce öğrenmeleri beklenmektedir.

Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?

PDR öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir ilgilenmesi beklenmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümünde lisans eğitimine 20’si Türk, 10’u uluslararası olmak üzere toplam 30 öğrenci vardır.  Şu anda bölümde 6 öğretim üyesi vardır. Yakın gelecekte de bu sayıyı arttırmayı planlamaktayız. Öğretim üyelerimizin pek çoğu yurtdışından doktoralı yada yurtdışı deneyimi olan, kendi alanlarında çok tanınmış seçkin kişilerdir. Psikolojik danışma alanında öğrencilerle bire bir çalışma ve usta çırak ilişkisi önemlidir. Öğrenciler öğretim üyeleriyle yakın ilişki içerisinde çalışmakta ve onlardan geri bildirim ve süpervizyon almaktadırlar. Öğretim üyeleri öğrencilerle yakından çalışarak, onların profesyönel ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı müfredatı içerisinde, okullarda gözlem, kurum deneyimi ve bireysel ve grup uygulamaları dersleri mevcuttur. Bu dersler doğası gereği uygulamaya yönelik derslerdir. Öğrenciler bu derslerin bir kısmını okullarda yapmaktadırlar bir kısmını da bölüm bünyesinde açılmış olan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapma fırsatı bulacaklardır. Ayrıca istedikleri taktirde öğrencilerimiz özel ve kamu kurumlarında da staj yapma imkanı bulabileceklerdir.

Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma lisans programı müfredatı içerisinde, formasyon derslerinin hepsi yer almaktadır. Öğrencilerin ayrıca bir formasyon sertifikası almasına gerek yoktur.

Bölümünüzün yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?

Öğretim üyelerimizin kendi çalışma alanları ile ilgili devam eden çalışmaları vardır. Bunların bir kısmı devam eden araştırmalardır.

Araştırma projelerimizden biri 25 ülkeyi kapsayan ve “öğrencilerin kendilerine saygısını” araştıran kültürler arası bir karşılaştırma çalışmasıdır. Bu çalışmada Avrupadan ve Asyadan pek çok üniveriste ve öğretim üyesli ile işbirliği halindeyiz. Bir diğer proje, yapılması planlanan Okulda Şiddet ve Önleme Projesidir. Bu projede okul ortamında, öğretmenden öğrenciye ve öğrenciden öğretmene yönelik olan, duygusal ve sosyal şiddet araştırılacaktır. İstanbul ve Jakarta da iki metropolde çalışan insanların Yaşam Doyumlarını araştıran bir proje devam etmektedir. İki başkentte çalışan, yaşları 23-40 arasında olan Y jenerasyonuna ait veriler toplanmaktadır.  Ev hanımlarında pozitif düşünme ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki, Sınav kaygısına grup danışmanlığı yöntemiyle müdahale, Grup Danışmanlığı ile ilgili bir kitap çevrisi, Öğretim üyelerimizin çalıştığı diğer konular ise; Eğitim ortamlarının felsefi değerlendirmesi, Üniversite öğrencilerinde sıla hasreti: Nitel bir inceleme, Evlilikte ilişkisel dinamikler ve fedakarlık, Edebiyatta aşk, bağlanma ve toplumsal cinsiyet, Değer Bilinçlendirme Yaklaşımı, Yetkin Aile Modeli, Proje Çalışmaları.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen ulusal bir projede; bilişsel tanı modellemesi kullanılarak ortaokul öğrencileri için matematik dersinde doğal sayılar ve Türkçe dersinde ise okuduğunu anlama konularında öğrencilerin yeterli olması için gerekli niteliklerin belirlenmesi ve geçerlik analizinin yapılmasında ölçme ve değerlendirme alanında araştırma yapılmaktadır.

Diğer bir proje ise, Yunus Emre Enstitüsü tarafından uygulanan Türkçe Yeterlik Sınavının, Association of Language Testers in Europe (ALTE) tarafından akreditasyon sürecinde yürütücü olarak görev yapan öğretim üyemiz vardır.

Ayrıca Hong Kong Üniversitesinin desteklediği “Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirmek için İlköğretim Okullarında Matematik Dersi için Adaptif Öğrenme Sisteminin Geliştirilmesi” başlıklı projede yurtdışı danışman olarak görev yapan öğretim üyemiz vardır.

Ayrıca,  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinde (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavının bilgisayar ortamında adaptif test olarak uygulanması ve aynı sınavın test eşitlemesi üzerine çeşitli projelerde çalışan ölçme değerlendirme konusunda çalışan hocamız vardır.

İbn Haldun Üniversitesinin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli bölüm programınıza nasıl yansımıştır?

Doğu-Batı sentezini anlayan ve kendi kültürel kaynaklarını tanıyan ve onları yeniden keşfederek bunları kullanan bireyler olmasını hedefliyoruz. Tek tip paradigmadan ziyade, sosyal bilimlerde ve özellikle de rehberlik ve psikolojik danışma alanında farklı deneyim ve uygulamaları araştırmak istiyoruz.

Müfredatınızda sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir?

Müfredatımızda evrensel bir bakış açısını temel alarak, yerel düzeyde, ülkemizde neye ihtiyaç var sorusuna cevap aradık. Müfredatımızı geliştirirken daha çok pratik çözümler üretebilen insan modeli üzerinde durduk. Öğrencilerin profesyönel gelişimlerini en üst düzeye çıkaracak uygulama derslerine önem verdik.

Bir araştırma üniversitesinde bu bölümü okumanın avantajı ne olacaktır?

Öğrencilerimiz çok erken dönemlerden itibaren mesleki kimlik edinme sürecine girecekler ve öğretim üyeleri ile bire bir usta çırak ilişkisi içerisinde çalışacaklar. Temel düzeyde araştırma projelerine katılacaklar ve kendileri de proje üretmeye başlayacaklar. İstedikleri taktirde araştırmalarını uluslararası düzede de sürdürebileceklerdir.  Bölüm öğrencilerini akademisyenliğe hazırlamayı amaçlamaktadır.