İslami İlimler Lisans Programı

NEDEN İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ’NDE OKUMALIYIM?

Fakültenizde okuyan öğrencilerin aldıkları derslerden genel olarak bahseder misiniz?

Öğrencilerimiz, geniş yelpazede hazırlanmış bir ders programını takip ederler. Fakültemizde, Kur’an, Arapça, Osmanlıca, Siyer, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelâm, Tasavvuf, Mantık, İslam Felsefesi, Dinler Tarihi, Din Psikolojisi, Dini Musiki gibi zorunlu alan dersleri; Humanity and Society, Comparative Theories and Methods, World Through Art and Literature, History and Modern Turkey, Modern Turkish Literature gibi üniversite ortak dersleri ve pek çok seçmeli ders okutulmaktadır.

Fakültenizin öğrencilerine sağladığı katkılardan ve imkânlardan bahseder misiniz?

Başta Amerika olmak üzere Batı; Ürdün ve Katar gibi çeşitli Arap ülkelerinde bağlantıları bulunan İbn Haldun Üniversitesi, yaz ve kış döneminde bu ülkelerdeki üniversitelerle iş birliği halinde eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Üniversitemiz ve İslami İlimler Fakültemiz; uluslararası akademik kadrosuyla öğrencilerini sosyal bilimler alanında lisans ve lisansüstü küresel düzeyde rekabet edebilecek donanıma sahip olarak yetiştirmektedir.

İslami İlimler Lisans Programımızdan üç dile hâkim olarak mezun olacak öğrencilerimiz, akademik araştırmalara yönelebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda eğitim, din hizmetleri, manevî danışmanlık vb. alanlarda da görev yapabileceklerdir.

Fakültenizde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

İslami İlimler Fakültemizi; genelde sosyal bilimlere özelde İslâmi ilimlere ilgi duyan, analitik düşünebilen, istikrarlı bir fikrî ve ilmî çalışma azmine sahip öğrenciler tercih etmelidir. Öğrencilerimizin; mezun olmadan en az iki yabancı dili öğrenmeleri gerekeceği için, yabancı dil öğrenmeye hazır ve istekli olmaları da gerekmektedir.

Günümüzde fakültenizde okumanın neden gerekli olduğunu ifade eder misiniz?

Köklü bir geçmişe sahip olan İslami ilimler güçlü bir gelenek oluşturmuştur. Bu gelenek içerisinde, akıl ile vahiy, fizik ile metafizik arasında uyum sağlanmıştır. Ne var ki modern dönemde bu uyum bozulduğu için daha önce var olmayan dinî, hukukî, itikadî, sosyal, psikolojik vb. pek çok problemle karşılaşılmıştır. Bu problemlere çözüm üretilmesi, din ile dünya arasındaki uyum ve yakınlaşmanın yeniden tesisini gerektirmektedir. Bu da İslami ilimlerde nitelikli çalışmalar yapmakla mümkündür.

NEDEN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ‘NDE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ OKUMALIYIM?

Çift Anadal, Yandal programları ve bölümler arası yatay geçiş gibi imkânlarınız nelerdir?

Çift Anadal ve Yandal programları sayesinde interdisipliner bir düzlemde ikinci bir diploma veya yetkinlik belgesi imkânı sunulmaktadır.

Bölümünüzün eğitim dili nedir?

İslami İlimler Fakültesinin eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçe olmakla birlikte, zorunlu İngilizce hazırlıktan sonra derslerin asgari %30’u İngilizce olarak okutulur. Arapça ve İngilizce dil eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere yurt dışında (Amerika, İngiltere, Katar, Ürdün vb. ülkeler) pratik yapma fırsatı sunulur.

Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?

İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversitedir. Üniversite tarafından kontenjanların düşük tutulması, her sene ancak sınırlı sayıda nitelikli öğrenciyi kabul etmemize imkan sağlamaktadır. Bu da, öğrenci sayısı / akademisyen oranında İbn Haldun Üniversitesini ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Her biri kendi alanında seçkin öğretim üyelerinden oluşan bir kadro tarafından öğrencilere eğitim ve danışmanlık hizmeti verilir.

Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?

Üç dili (Türkçe, Arapça ve İngilizce) istenilen düzeyde öğrenmiş olarak lisans eğitimini tamamlayan mezunlarımız, akademik araştırmalara yönelebilecekleri gibi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda eğitim, din hizmetleri, manevî danışmanlık vb. alanlarda görev yapabileceklerdir.

Fakültenizde formasyon eğitimi veriliyor mu?

Pedagojik formasyon eğitimi verilir.

Fakültenizin yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?

Öğrencilerimize ders dışında, güçlü akademik destek programları sunulmaktadır.

İbn Haldun Üniversitesinin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli Fakülte Programınıza nasıl yansımıştır?

Kadim ve modern ilmî birikime dayalı mukayeseli bir eğitim verilmektedir.