Hukuk Lisans Programı

NEDEN HUKUK FAKÜLTESİ’NDE OKUMALIYIM?

Fakültenizde okuyan öğrencilerin alacakları genel derslerden bahseder misiniz?

Fakültemizde Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Medeni Hukuka Giriş, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler, Özel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler, Özel Hükümler), Ceza Usul Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Türk Hukuk Tarihi, Mukayeseli Hukuk gibi genel dersler okutulmaktadır ve bu derslerin eğitim dili Türkçe’dir.

Bununla birlikte öğretim programımızın yüzde otuzu İngilizce derslerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, Hukuka Giriş, Uluslararası Hukuk, Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Tahkim, Uluslararası Ticaret Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Vergi Hukuku, Enerji Hukuku, Rekabet Hukuku gibi birçok zorunlu ve seçimlik dersler İngilizce görülmektedir. Öğrenciler, seçimlik derslerini Fakülte müfredatında yer alan derslerden alabildikleri gibi, Üniversite ortak dersleri ya da diğer programlar tarafından açılan dersler arasından da seçebilmektedirler.

Fakültenizde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?

Hukuk fakültesi mezunları, oldukça geniş bir mesleki yelpazeye sahiptir. Bu mesleklerin en bilinenleri, hâkimlik, savcılık, avukatlık ve akademisyenliktir. Kamu sektörünün birçok alanında çalışma imkanına sahip olan hukukçular; vali, kaymakam, diplomat, müfettiş ve bürokrat olarak çalışabilmektedirler. Özel sektörde ise danışmanlık ve yöneticilik pozisyonları, sıkça karşılaşılan çalışma alanlarındandır. Noterlik, arabuluculuk ve uzlaştırmacılık faaliyetlerini de burada ayrıca saymak gerekir. Pek çok hukukçunun çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve siyaset sahnesinde hukukçu kimliği ile hizmet ettiğini de vurgulamak gerekir.

Fakültenizde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

Fakültemiz; okumayı, yazmayı, düşünüp muhakeme etmeyi, hakkı ve adaleti savunmayı seven herkese hitap etmektedir.

Günümüzde Hukuk Fakültesinde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?

Günümüzde ezberci bakış açısından uzak duran, düşünüp muhakeme eden, karşılaştığı hukuki problemleri doğru şekilde teşhis eden, hızlı ve amaca odaklı çözümler geliştiren, hukuk nosyonuna sahip, hukuk dilini doğru kullanan, sözlü sunum becerileri gelişmiş, birden fazla yabancı dil bilen nitelikli hukukçulara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede Fakültemizin, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaşmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanında yaşanan gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikri bağımsızlığa sahip, çok dilli yetkinliği ile küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmeyi hedeflediğini de belirtmek gerekir.

NEDEN İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ‘NDE HUKUK FAKÜLTESİ OKUMALIYIM?

Çift anadal, yandal programları ve bölümler arası yatay geçiş gibi imkânlarınız nelerdir?

Öğrencilerimizin, Üniversite bünyesinde yer alan diğer programlarda Çift Anadal ve/veya Yandal yaparak başka disiplinlerde de kendilerini geliştirmeleri mümkündür. Üniversitenin diğer lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler de Hukuk Fakültesinde çift anadal ve/veya yandal yapabilirler. Öğrencilerin bu imkandan faydalanabilmesi için, YÖK tarafından hukuk fakülteleri için belirtilen başarı sırasını karşılaması yanında, Senato ve Fakülte tarafından belirlenen başarı ve kontenjan koşullarını da sağlaması gerekir.

Kurumlar arası veya kurum içi yatay geçiş ile fakültemize öğrenci kabul edilir. Bunun için, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurulunun ilgili kararı uyarınca, YÖK tarafından belirlenen başarı sırasını karşılaması yanında, Üniversitemizin Senatosu tarafından belirlenen başarı koşullarını da sağlaması gerekir.

Bölümünüzün eğitim dili nedir?

Fakültemizin eğitim dili %30 İngilizcedir.

Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?

İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversitedir. Kontenjanlarımızı düşük tutmamız, her sene ancak sınırlı sayıda nitelikli öğrenciyi kabul etmemize imkan sağlamaktadır. Bu da, öğrenci sayısı / akademisyen oranında İbn Haldun Üniversitesini ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Hukuk Fakültemizde her öğrencinin bir danışman öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrenci mevcudunun az sayıda olması sayesinde öğrencilerin derslere aktif katılımının sağlanması ve akademik danışmanlık hizmetinden etkin şekilde yararlanması mümkün olmaktadır. Öğrencilerimiz, Fakülte dersleri haricinde hukuk kliniklerine katılmakta ve öğretim üyelerimizle yakın temas halinde olmaktadırlar. Bu sayede öğrencilerimizin gerek hukuk eğitimlerinde gerek sosyal yaşamlarında daha aktif rol almaları sağlanmaktadır. Bunun yanında, tiyatro, gezi, sinema gibi çeşitli etkinlikler sayesinde öğrenciler ile birebir ilişki kurulmaktadır.

Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?

Müfredatımızda uygulama dersleri bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde, mahkeme kararları ve örnek olaylar analiz edilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin gerçek hayatta karşılaşacakları problemlere karşı çözüm sağlama yetenekleri geliştirilmektedir. Bunun dışında öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası farazi dava yarışmalarına katılmaya teşvik edilmektedir. Bu çerçevede öğrencilerimiz hangi konuda dava yarışmasına katılacaklarsa, o konu hakkında uzman olan hocalarımızın danışmanlığında söz konusu dava yarışmalarına katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz bu dava yarışmaları sayesinde dava dilekçelerinin yazılması, araştırma yapılması, sözlü sunum yapılması gibi bir hukukçunun mutlaka bilmesi gereken konuları, ulusal ve uluslararası anlamda deneyimleyerek, elde ettikleri tecrübelerle kariyerlerine bir adım önde başlama imkanını elde etmektedirler. Öğrencilerimiz, “adalete erişimi güçlendirmek” için kurulan hukuk klinikleri sayesinde gerek ulusal gerek uluslararası alanda hukuksal ve sosyal yardım projelerine katılma imkanına sahiptirler. Ayrıca yüksek yargı organlarında, ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli kamu ve özel kurumlarda staj imkanı sunulacaktır. Bu sayede öğrencilerimizin, kurumların işleyişini tanıma ve teorik bilgilerini pratiğe aktarma konusunda tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.

Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?

Bölümümüzde formasyon eğitimi verilmemektedir.

Fakültenizin yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?

Fakültemizde, Hukuk Klinikleri programı yer almaktadır. Bu programın amacı, hukuk fakültesi öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulayabilmelerini, aynı zamanda topluma hizmet etmelerini sağlamaktır. Ayrıca Fakültemiz tarafından “Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi” adlarıyla iki tane uygulama ve araştırma merkezi açılmıştır. Bu merkezlerin faaliyetleri olarak uyuşmazlıkların çözümlenmesi, uluslararası hukuk ve insan hakları konularında gelişmelerin takip edilerek ulusal ve uluslararası projeler yapılması olarak sayılabilir. Bu bağlamda, Arabuluculuk Uzmanlık Eğitim programı, “Uyuşmazlık Çözümü Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından başlatılmış olup, başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi’nin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli Fakülte Programınıza nasıl yansımıştır?

Fakültemizde üç dilli eğitim mevcuttur. Hem ulusal hem de uluslararası alanda yetkin hukukçular yetiştirerek; İngilizce eğitimi sayesinde Batı medeniyetleri ile, Arapça eğitimi sayesinde ise Doğu medeniyetleri ile mukayeseli çalışma yapma imkânı tanınmaktadır. Bu bağlamda müfredatımızda mukayeseli hukuk dersleri yer almaktadır. Ayrıca öğrenciler, İngilizce olarak aldıkları Uluslararası Hukuk, Uluslararası Özel Hukuk, Uluslararası Tahkim, Uluslararası Yatırım Hukuku gibi derslerde mukayeseli yöntemle, diğer ülkelerdeki ve uluslararası alandaki düzenlemeleri inceleyeceklerdir.