Felsefe Lisans Programı

Neden bu bölümü okumalıyım?

Eğer gerçeği arama çabasındaysanız, doğru sorgulama ve gerçek bir düşün insanı olmak derdindeyseniz, okumak ve yazmak sizin için hayatın vazgeçilmezleri arasındaysa felsefe bölümü okumak tam size göre bir iş! Bir sosyal bilimler üniversitesinde felsefe okumak hem sosyal bilimci hem felsefeci olarak olayları, insanları ve bütün varlığı derinlemesine anlama, yorumlama ve kendi düşüncelerinizi geliştirme açısından kaçırılmaz bir fırsat.

Felsefe okumak için düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı sevmek birinci şarttır. Bu yüzden eğer bu faaliyetleri seviyorsanız felsefe okumak için gerekli nedenlere sahipsiniz demektir.

Sokrates “Sorgulanmamış bir hayat, yaşamaya değmez” der. En kısa tabiriyle felsefe; hayatı mantıklı, tutarlı ve kapsayıcı bir şekilde sorgulamanızı, soruşturmanızı ve doğru sonuçlara varabilmenizin yollarını öğretir.

Bölümünüzde okuyan öğrencilerin okurken alacakları genel derslerden bahseder misiniz?

Basic Philosophical Questions (Temel Felsefe Problemleri), Epistemology (Bilgi Felsefesi), Ancient Philosophy (Antik Felsefe), LOGIC I (Mantık I), Introduction to Islamic Thought (İslam Düşüncesine Giriş), Islamic Philosophy I (İslam Felsefesi I), Introduction to Western Thought (Batı Düşüncesine Giriş), Early Modern Philosophy (Erken Modern Felsefe), Metaphysics (Metafizik), Ethics (Ahlak Felsefesi).

Bölümünüzde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?

Felsefe bölümünü bitiren öğrenciler, çok çeşitli alanlarda iş imkanı bulabilmektedirler. Eğer kariyerinize felsefe alanında derinleşerek devam etmek isterseniz, yurtdışında ve yurt içinde birçok üniversitede felsefe bölümlerinde araştırma görevlisi olma ve akademik kariyere devam etme şansına sahipsiniz. Bir veya iki yabancı dil öğrenmeniz durumunda yurt dışında da eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz. Felsefe bölümünden mezun olanlar, liselerde felsefe grubu öğretmenliği, eğitim danışmanlığı gibi meslek kollarında da iş imkanı bulabilirler. Ayrıca gerekli sertifika ve kursları almak koşuluyla birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilirsiniz. Üniversitelerde Akademisyenlik, Liselerde Felsefe Grubu Öğretmenliği, Editörlük, Gazetecilik, Sanat, Devlet Planlama Teşkilatı, Radyo Televizyon Üst Kurulu

Bölümünüzde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

Kişiliğinize uygun meslek seçimi elbette ki çok önemlidir, ama unutmayın ki birçok kişilik özelliği sonradan da geliştirilebilir. Bu yüzden “Ben nasıl bir insanım?” demekten çok, “Bunu yapabileceğimi düşünüyor ve istiyor muyum?” diye sormak daha sağlıklı olur.

Bu yüzden sizlere iyi bir felsefecinin geliştirdiği yetenekleri sıralamakta fayda görüyoruz.

Analitik ve Sentezci düşünme: Felsefe formasyonun kazandırdığı en önemli iki özellik tahlil (analiz) ve terkip (sentez) yetenekleridir. Bir düşünce, olay veya olguya felsefi yaklaşımları öğrendikten sonra, kelimelerin, kavramların ve duyguların analizini yapabilir ve onları kendi düşünce eğilimlerinize göre bir araya getirebilirsiniz.

Objektif düşünme: Toplumsal ve insani sorunların temelinde çoğu kez olayları ve süreçleri objektif yorumlayamama sorunu yatar. Felsefe disiplinin sağladığı mantıksal akıl yürütme gücüyle, hayatı ve insanları daha objektif değerlendirme yeteneği kazanırsınız ve doğru karara ulaşma ihtimalinizi artırırsınız.

Yargıyı askıya alma: Felsefeci olmanın gereklerinden bir tanesi de yargılarımızı askıya alabilme ve hatta özeleştiri yapabilme yeteneğidir. İyi bir filozof olmak istiyorsanız öncelikle, özgür ve önyargıları sorgulayabilen eğilimlere sahip olmalısınız.

Düşünsel Dayanıklılık: Felsefi bakış açısını edinme ve felsefi problemleri çözmenin en önemli koşulu düşünsel dayanıklılıktır. Felsefe, zihnin sağlıklı yaşantısı olarak nitelendirilebilir. Düşünsel konfora sapmadan sürekli sorgulayarak düşünmeli ve okumalısınız.

Akademik ve sosyal beceriler: Felsefe formasyonu, size gördüğünü anlama, olayların ve süreçlerin arkasındaki nedenleri yakalama yeteneği kazandıracaktır. Bu yüzden hangi iş kolunda çalışırsanız çalışın, İbn Haldun üniversitesi felsefe bölümünde yapacağınız felsefe tahsili sizi bir adım öne çıkaracak ve yetkinliğinize katkı sağlayacaktır.

Felsefe öğrencisi nasıl olmalı?

Anlayarak okumalısınız: Felsefi düşünceleri anlamak, felsefi metinleri yorumlamak emek ister. Günümüzde bir felsefe öğrencisinin kendi dilinin dışında bir yabancı dilde daha felsefe okuması yapabilmesi elzemdir. Eğer felsefe eğitimi size cazip geliyorsa okumak sizin için yemek, içmek gibi yaşamsal bir faaliyet olmalıdır. Unutmayın, yalnızca felsefe bilgilerin bütüncül bir şekilde yorumlanması yeteneğini kazandırabilir. Diğer disiplinler zorunlu olarak bölgesel ya da parçacı yaklaşırken, felsefe topyekun olguların, meselelerin nihai statüsüne ilişkin konuşabilir.

Planlı çalışmalısınız: Her bölümde olduğu gibi felsefede de çalışırken kendinizi iyi takip etmelisiniz. Sınavlar yaklaştığında diğer bölümlere göre hem ders sayınız hem de okuma yükünüz nispeten fazla olacağından gevşeme göstermemek için ekstra dikkatli olun.

Felsefe zor bir bölüm değildir. Gerçekten sabırla anlamaya çalışırsanız severek okursunuz: Her bölümde olduğu gibi felsefede de eğitim ve öğretimin işçilik boyutu vardır. Einstein, işinde olağanüstü yetenekli birisi olmasına rağmen eğer bu yeteneğini tutkuya dönüştürüp çalışmasaydı başarılı olabilir miydi? Tabii ki hayır. O halde felsefe tahsili yapmayı düşünüyorsanız, düşünerek okumalı ve okuyarak düşünmelisiniz. Felsefi okumanın size kazandıracağı birçok yetenek zaman içerisinde felsefeyi daha çok sevmenize neden olacaktır.

Günümüzde bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?

Size eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma becerileri kazandırır.

Nihai soruların nihai cevaplarıyla yalnızca felsefe uğraşır.

İnsanı, toplumu ve varlığı daha derinden ve doğru kavrama yeteneği kazandırır.

Mezuniyet sonrasında ilgi alanınıza yönelik çok çeşitli çalışma alanları vardır.

Çözülemeyen veya tıkanmış toplumsal ve bireysel sorunlara yalnızca teorik değil; pratik olarak çözüm üretebilme olanağı da sunar.

Sosyal becerilerinizi büyük oranda geliştirir, her görüşü anlayabilir ve algılayabilir duruma gelirsiniz.

Bağımsız ve özgür düşünme yetenekleriniz gelişir ve hangi alanda çalışırsanız çalışın zihinsel ve bilişsel açıdan farkınızla ön plana çıkarsanız.

Felsefeyi anlayan bir zihin, yabancı dil öğrenmekte daha kolay yol kat edebilir. Felsefe size öğrenmeyi öğretir. Kişiliğiniz, özgüveniniz sağlamlaşır ve gelişir.

Neden İbn Haldun Üniversitesi’nde bu bölümü okumalıyım?

Felsefe eğitiminin en temel gereklerinden bir tanesi farklı dilleri bilmek ve bütüncül, kuramsal bir bakış açısına sahip olmaktır. İbn Haldun üniversitesi size mükemmel bir şekilde birkaç yabancı dil öğretmekte ve felsefe bölümü ise Antik felsefe, İslam felsefesi ve Batı felsefesini iç içe, karşılaştırmalı olarak okutarak size farklı geleneklerde mükemmel bir felsefe formasyonu kazandırmaktadır. Bu sayede kariyerinizde rakiplerinizden her zaman önde olacaksınız.

Çap, yan dal, bölümler arası yatay geçiş gibi imkanlarınız nelerdir?

Felsefe bölümü öğrencileri, belirli bir not ortalamasını sağladıklarında çift ana dal ve yan dal programına başvurabilirler. Bunun yanında üniversite sıralamalarına uygun olarak sosyoloji, ilahiyat, iletişim gibi alanlarda çift ana dal imkanlarına sahiptirler.

Bölümünüzün eğitim dili nedir?

Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.

Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?

Her sene 10 yerli 5 yabancı öğrenci aldığımız için öğrencilerimizin her türlü akademik ilerlemesini birebir gözleme imkanına sahibiz. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizle düzenli felsefe toplantıları yaparak onların felsefeye ilgilerini geliştirmekte ve yabancı dilde okumalar yapmaktayız.

Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?

Öğrencilerimiz üniversitemizin her türlü etkinliğinde görev alabilir, kültürel çalışmalara katılabilir ve felsefe bilgilerini geliştirme ve uygulama imkanına sahip olabilirler.

Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?

Bölümümüz akademisyen yetiştirme öncelikli bir bölüm olduğu için formasyon eğitimi verilmemektir.

Bölümünüzün yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?

Bölümüzün henüz resmileşmiş bir proje çalışması olmamakla birlikte, öğrencilerimizin de rol alabileceği felsefe araştırma merkezleri kurulması hedeflenmektedir.

İbn Haldun Üniversitesi’nin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli bölüm programınıza nasıl yansımıştır?

Bölümümüz felsefe öğrencileri İlkçağ felsefesi, İslam Felsefesi, Modern ve Çağdaş Batı felsefesi geleneklerinin kavramsal zenginliklerini, büyük düşün insanlarını anlama ve bu geleneklerin bilgi birikimlerini tevarüs etme yeteneğine sahip olurlar. Karşılaştırmalı felsefe kabiliyeti edinirler. Bunun yanında Hint, Çin gibi farklı düşünce geleneklerini de belli bir seviyede tanıma imkânı bulurlar.

Müfredatınızda sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir?

Türk ve İslam felsefesini Batı felsefesiyle karşılaştırmalı ve tarihsel ilişkilerini kurarak öğretmekte, biri için diğerini ihmal etmemektedir. Müfredatta genel İslam felsefesiyle Osmanlı dönemi filozofların düşüncelerine, ayrıca Kıta Avrupası felsefesi, özellikle anti-pozitivist bir felsefe olan fenomenolojiye hem müfredatta hem de araştırma alanında çok geniş bir yer vermektedir.

Bir araştırma üniversitesinde bu bölümü okumanın avantajı ne olacaktır?

Tüm sosyal bilimlere ilişkin bütüncül bir bakış açısı kazandırmakta, onların felsefi temellerini, her türlü düşünsel etkinliğin içinde bulunarak, anlamak ve alanındaki kişilerden çok daha derinlikli bilgi birikimine sahip olacaklardır. Bunun yanında çok nitelikli yabancı dil ve felsefe eğitimiyle dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul alma şansını artıracaktır.