Ücretler ve Burs Olanakları

* Üniversitemizin tüm lisans kontenjanları tam bursludur. Üniversitemize 2019-YKS ile yerleşip kayıt yaptıran tüm lisans öğrencileri %100 burslu olduğundan öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. Öğrenim ücreti muafiyeti, İngilizce Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans programında ise 4+1 yıl süresince devam eder.

2019-2020 Akademik Yılı için yıllık öğrenim ücreti KDV dâhil;

Hukuk ve Psikoloji Lisans Programları için 55.000 TL,

Diğer lisans programları ile İngilizce Hazırlık Programı için 50.000 TL olarak belirlenmiş olup, öğrenim ücreti muafiyetinin sona ermesi halinde öğrenciliğin devamı için bu meblağın üstlenilmesi gerekmektedir.

* Aşağıda detayları verilen burs olanakları 2019-2020 Akademik Yılı için geçerli olup, Üniversitemizin mer’i mevzuatı (https://www.ihu.edu.tr/mevzuat/) esas alınmıştır.

İbn Haldun Üniversitesi’nde tüm Lisans kontenjanları tam burslu kontenjanlardır.

Üniversiteye kayıt yaptıran tüm öğrencilere derslere kayıt olup devam etmeleri halinde; üniversitede öğrenime başladıkları ilk yarıyılda, öğrenimleri süresince kullanabilecekleri dizüstü bilgisayar verilir.

Ayrıca bütün burslu öğrencilere Üniversite tarafından belirlenecek şartlarda ücretsiz yurt imkânı sağlanır. Yurda kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin, Üniversitenin anlaşmalı olduğu yurtların şartlarını kabul etmeleri gerekir. Yurt imkânından faydalanabilmek için öğrencinin her yarıyılda derslere kayıt olarak devam etmesi gerekir. Devamsızlık sebebiyle yurt hakkını kaybeden öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda da yurda kayıt yaptıramazlar.

Öğrenim ücreti muafiyeti ile ücretsiz yurt imkânı, İngilizce Hazırlık Programında 1+1 yıl, lisans programında ise 4+1 yıl süresince devam eder. Toplam bursluluk süresini dolduran öğrenciler ücretli öğrenciye dönüşürler.

*Daha önce herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler yurt ve nakdi burs imkânlarından yararlanamaz.

Derece Bursu

Derece bursu kapsamında; Üniversiteye yerleşen öğrencilerden ÖSYS puanları ile Türkiye genelinde aşağıda belirtilen sıralamalara sahip olanlara sırasıyla 1.500 TL, 1.250 TL ve 1.000 TL tutarlarında aylık nakit ödeme yapılır.

  •       Hukuk, İslami İlimler, Medya ve İletişim ve Tarih Lisans Programları için ilk 250, ilk 500 ve ilk 1.000,
  •       Karşılaştırmalı Edebiyat, Psikoloji ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programları için ilk 1.000, ilk 2.000 ve ilk 3.000,
  •       Felsefe, İktisat, İşletme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ile Sosyoloji Lisans Programları için ilk 3.000, ilk 5.000 ve ilk 10.000.

Tercih Bursu

İlk 3 tercihinden birisine ya da ilk 7 tercihinin tümüne Üniversitemizin programlarını yazan ve yerleşen her öğrenciye 1.000 TL aylık nakit ödeme yapılır.

Yurt dışı Yüksek Lisans ve Doktora Desteği

Herhangi bir puan türünde ilk 100’e girmeyi başarıp Üniversitemize yerleşen ve Üniversitemizi ilk 3’te bitirme derecesi elde eden öğrencilerimizin yurt dışından kabul aldığı yüksek lisans ve doktora eğitimi için ekonomik destek sağlanır.

Burslar kapsamında yapılan nakit ödemeler karşılıksız olup öğrenci derslere kayıt olarak devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde yılda 9 ay boyunca olmak üzere, İngilizce Hazırlık Programı’nda 1+1 yıl, lisans programında ise 4 yıl süresince kesintisiz devam eder. Bu süreler Çift Anadal Programına devam eden öğrenciler için 2, Yandal Programına devam eden öğrenciler için 1 yarıyıl daha uzatılır. Belirtilen süreler içerisinde herhangi bir akademik başarısızlık sebebiyle burs kaybı söz konusu değildir. Belirtilen burslardan birden fazlasını almaya hak kazanan öğrenciler yalnızca en yüksek olanından faydalanabilirler.