Sosyoloji

Neden Sosyoloji Bölümü’nde okumalıyım?

Bölümünüzde okuyan öğrencilerin alacakları genel derslerden bahseder misiniz?
Sosyoloji bölümünde okuyan öğrenciler, “Sosyolojik Düşünmek, Sosyal-Kültürel Antropoloji, Klasik ve Çağdaş Sosyolojik Teori, İbn Halduncu Sosyoloji ve İslam Dünyasında Çağdaş Sosyal Düşünce” gibi dersler alırlar. Böylece topluma ve toplum üzerine düşünmeye dair derinlemesine bir bakış açısı kazanabilirler.
Bölümünüzde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?
Bölümümüzden mezun olanlar, hem kamuda hem özel sektörde çalışabilirler. Kamuda sosyal hizmetler gibi alanlarda, özel sektörde ise araştırma şirketlerinde, medyada, firmaların insan kaynakları departmanlarında iş bulabilirler.
Bölümünüzde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?
Sosyoloji bölümünde okumak istiyorsan uzun ve sık sık teorik okumalar yapmaktan zevk almalısın. Bunun yanında gözlem yapmayı, soru sormayı ve sorgulamayı seviyorsan doğru yerdesiniz.
Günümüzde Bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?
Çağdaş dünyada her ne kadar bireysellik öne çıkmışsa da, tarihin seyrini hala çoğunlukla sosyal hareketlerin, kimliklerin belirlediğini söylemek mümkün. Böyle bir dünyada hem bireyi hem de toplumu anlamak için sosyolojiye yani toplumbilime ihtiyacımız var.

Neden İbn Haldun Üniversitesi‘nde Sosyoloji Bölümü okumalıyım?

Çift anadal, yandal programları ve bölümler arası yatay geçiş gibi imkânlarınız nelerdir?
İnterdisiplinerlik üniversitemizde, teşvik edilmekte olan bir yaklaşımdır. Bu çerçevede öğrencilerimizin, bir başka bölümle çift anadal programına katılım, yandal okuma ve başka bir bölüme geçme imkânları olacaktır.
Bölümünüzün eğitim dili nedir?
Sosyoloji Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.
Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?
Bir araştırma üniversitesi olduğumuz ve az sayıda öğrencimiz olduğu için öğrencilerimizle sık sık, hem yüz yüze hem e-posta üzerinden iletişim kurma imkânımız olabilecek.
Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?
Öğrencilerimizin bu tür talepleri için gerekli bütün desteği sağlayacağız. Kendilerine staj yapabilecekleri kurumlar tavsiye edeceğiz.
Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?
Bölümümüzde formasyon eğitimi verilmemektedir.
Bölümünüzün yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?
Hâlihazırda “Sözlü Tarih Projesi”ni yürütüyoruz. Tek parti döneminde din-devlet ilişkilerini inceliyoruz. Proje kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde, o dönemi yaşamış kişilerle mülâkatlar yapılıyor.
İbn Haldun Üniversitesinin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli Bölüm Programınıza nasıl yansımıştır?
Öncelikle ilk sene öğrencilerimiz muhtelif bölümlerden dersler alacaklar ve böylece disiplinler arası karşılaştırmalı yaklaşımı öğrenecekler. İkinci olarak, bölümümüzde hem Batılı sosyal düşünceyi tartışacağız, hem de Müslüman düşünürlerin fikirlerini işleyeceğiz. Bunu yaparken ilkine özne, ikincisine nesne muamelesi yapmayacağız. Bu karşılaştırmalı düşünce tarzını öğrencilerimize kazandırmak için de elimizden geleni yapacağız.
Müfredatınızda sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir?
Yukarıda söylediğimiz gibi, karşılaştırmalı yaklaşım bölümümüz için ayırt edici bir özelliktir. Buna İlaveten İbn Haldun üzerine olan özel vurgusu bölümümüzü diğerlerinden ayırır.
Bir araştırma üniversitesinde bu bölümü okumanın avantajı ne olacaktır?
Araştırma üniversitesi oluşumuzun bir gereği olarak, öğrencilerimizin sadece metin okumak yerine sık sık sahaya çıkmalarını, mülâkatlar yapmalarını, projelere katılmalarını ön görüyoruz. Bu imkân öğrencilerimizin kendilerini yetiştirmeleri, ve daha mezun olmadan tecrübe sahibi olmaları açısından faydalı olacaktır. Öte yandan ileride yapacakları yüksek lisans ve doktora başvurularında da ciddi derecede bir fayda temin edecektir.