Psikoloji

Neden Psikoloji Bölümü’nde okumalıyım?

Bu bölümü/programı, başka üniversitelerde okumak yerine, neden İbn Haldun Üniversitesi'nde okumalıyım?
Psikoloji eğitimi için neden İbn Haldun Psikoloji Bölümünü tercih etmelisiniz? Bunun için başlıca sebepleri şu başlıklar altında sıralayabiliriz:
1.Özgünlük: İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji bölümünü tercih edilir kılan en temel faktör burada alınacak eğitimin kalitesine ek olarak özgünlüğüdür. İbn Haldun Üniversitesi kurulduğu ilk günden itibaren üniversite genelinde –fikri bağımsızlığı- sağlamak- ve programını bu amaca uygun olarak geliştirmek için çalışmaktadır. Bizler de psikoloji bölümü olarak ‘fikri bağımsızlık’ amacını önemsiyor ve öğrencilerimize gerek metodolojik olarak gerekse de bölümde karşılaşacakları farklı alanların içeriğine dair karşılaştırmalı bir eğitim vererek bu amaca hizmet etmek istiyoruz. Bizler bir ilim dalı olarak psikolojinin aydınlanma sonrası felsefeden ayrışarak özerklik kazanan modern bir sosyal bilim disiplini olan psikolojiye indirgenemeyeceğini düşünüyoruz. Bunu yaparken bilimdeki ve teknolojideki ilerlemelerin ve gelişmelerin yanı sıra geçmiş birikimlerden de faydalanarak öğrencilerimizin bilgi alanını ve bakış açılarını genişletmeyi hedefliyoruz. Bir başka ifadeyle herhangi bir yerel ya da uluslararası taklitçiliğe kaçmadan aydınlanma öncesi ve sonrasındaki psikoloji alanına ait bilgi birikimleri arasındaki ilişkiyi yeniden kurmayı, bu birikimleri yeniden ilişkilendirmeyi istiyor ve bu amaca yönelik çalışıyoruz. Uluslararası kalarak yereli ve bağlamsal olanı dikkate alan ve bize ait olan bir psikoloji geleneği kurmayı planlıyoruz.
2.Üniversite İmkanları: İkinci olarak üniversitemiz öğrencilerine maddi ve manevi birçok olanak sağlamaktadır. Burs, yurt, yemek gibi olanakların yanı sıra sosyal ve ilmi anlamda da birçok olanak bulunmaktadır. Dolayısıyla eğitim gördüğü beş yıl boyunca öğrenci buradan kendini her anlamda geliştirmiş bir şekilde mezun olma imkânına sahip olmaktadır. Bizler üniversiteyi bir diplomadan çok daha fazlası olarak görüyor ve gerek kurum içi- gerekse kurum dışı öğrencilerimizin gelişimine katkısı olan her türlü çabayı destekliyoruz.
3.Donanımlı ve Ulaşılabilir Akademik Kadro: Son olarak bölüm kadromuzu alanda kendini geliştirmiş akademisyenler oluşturmaktadır ve öğrencilerimiz ders içinde veya dışında akademisyenlerimizin akademik ya da şahsi deneyimlerinden faydalanma imkânına sahiptirler. Bu noktada öğrenci-hoca arasındaki ilişkiye ve danışmanlık hizmetlerine çok değer veriyor ve ilk elden ulaşılabilir olmayı önemsiyoruz.
Bölümün/Programın ayırt edici özellikleri nelerdir?

1.Uluslararası ortam: Bölüm kontenjanımızın en az üçte biri oranında yabancı öğrenci bölüme kabul edilmektedir ve bu da öğrencilerimize uluslararası ve çok kültürlü bir ortamda eğitim görme şansı sunmaktadır.
2. 2 yabancı dil eğitimi (Arapça-İngilizce) Bölümde öğrencilerimiz iki yabancı dilde ileri düzeye gelerek mezun olacaklardır:
3.Az sayıda öğrenci: Bölüm kontenjanının 10 ulusal 5 uluslararası öğrenciyle sınırlı olması alınan eğitimin kalitesini artırmaktadır.
4.Danışmanlık faaliyetleri: Bölümde az sayıda öğrenci bulunmasının bir diğer avantajı da öğrencinin danışmanı ile birebir tanışması ve düzenli olarak danışmanlık hizmeti alabilmesidir.
5.Araştırma odaklı eğitim: Bir araştırma üniversitesi olduğumuz için teoriye ek olarak araştırma odaklı, alan uygulamalı ve halka açık klinik deneyimli bir eğitim vermekteyiz.
Bu bölümden/programdan mezun olmak, bana ne gibi bilgi, yetenek ve rekabet avantajları kazandıracak?
Bu bölümden mezun olduğunuzda aldığınız eğitimin katkısıyla öncelikle ülkesinin ve insanlığın sorunlarına duyarlı ve bu sorunlara çözüm üretme gayretini taşıyan bireyler olacaksınız. Psikoloji alanına ve diğer sosyal bilimlere dair modern ve geleneksel bilgi birikiminiz artmış ve öğrendiğiniz bilgileri sentezleyebilir-kıyaslayabilir durumda olacaksınız. Üniversitemizin klinik yüksek lisans programı bünyesinde açılmış olan danışmanlık merkezinde staj yapma ve alana dair deneyiminizi artırma şansınız da olacaktır. Buna ek olarak bölüm hocalarının yürüttükleri araştırma projelerine katkıda bulunma ve bu deneyimlerden öğrenme fırsatınız sizi geleceğe dönük araştırma yapmanız durumunda bir adım öne geçirecektir. Aynı zamanda ülkemizin ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın sorunlarına çözüm olarak sunacağınız her fikir ve proje bölümümüzce ve üniversitemizce önemsenmekte ve teşvik edilmektedir. Üniversitemizde hayatınız boyunca edindiğiniz bu tür deneyimler ileride de grup içerisinde veya bireysel olarak çalışmanızda, proje üretmenizde ve yürütmenizde sizleri avantajlı konuma getirecektir.
Sosyal Bilimler alanında bir araştırma üniversitesi olmayı amaçlayan İbn Haldun Üniversitesi, küreselleşen dünyamızda başarılı ve mutlu bir gelecek için öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı bilgiyi, donanımı, liderlik ve medeniyet bilincini onlara kazandırmak için kurulmuştur.