Karşılaştırmalı Edebiyat

Neden Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde okumalıyım?

Bölümünüzde okuyan öğrencilerin okurken alacakları genel derslerden bahseder misiniz?
Dünyanın çeşitli yerlerinden ama özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden edebiyat eserlerinin incelendiği dersler, programın ana kemiğini oluşturuyor. Ayrıca bu eserleri hangi perspektiflerden okuyabileceğimize dair yöntem dersleri olacak. Dünyadaki çeşitli düşünce akımlarının hayat ve edebiyata nasıl baktığını öğrenip, kendi okuma ve yazma yöntemlerimizi geliştirdiğimiz dersler olacak.
Bölümünüzde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?
Mezunlarımız senaryo yazımı, belgesel araştırmacılığı, çeviri, yayınevi editörlüğü gibi kültür birikimi ve yaratıcılık gerektiren bütün alanların yanında; turizm, her türlü tanıtım uzmanlığı, müzecilik gibi sahalarda da kariyerlerinde devam edebileceklerdir.
Bölümünüzde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?
Her şeyden önce okumayı çok seven ve düzenli şekilde yazmaya üşenmeyecek öğrencilerin gelmesi gereken bir bölüm. Ayrıca edebiyat dergilerini takip eden, tiyatro, sinema ve sergilere gitme alışkanlığı olan öğrencilerin tercih etmesi gereken bir bölüm. Dersler sanatın tüm dallarına referanslar verilerek yapılacağı için, öğrencilerin derslerde aktif olabilmesi adına bu tür etkinliklere katılma alışkanlığı çok önemli.
Günümüzde bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?
Kültürlerin birbiriyle sürekli iç içe geçtiği günümüzde bu karşılaşmaların değerlendirildiği, tahlil ve tasvir edildiği bir saha olarak Karşılaştırmalı Edebiyat çok önemli. Bölüm sadece değişik kültürler hakkında bilgi edinmemizi sağlama olanağı değil, aynı zamanda karşılaştırmalı değerlendirme yetileri kazandırarak öğrencinin bu karşılaştırmalı ve disiplinlerarası yaklaşımı farklı alanlara taşımasına da olanak sağlar.

Neden İbn Haldun Üniversitesi‘nde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü okumalıyım?

ÇAP, Yan Dal, bölümler arası yatay geçiş gibi imkanlarınız nelerdir?
Bu olanaklar üniversitenin genel kurallarına tabidir. Bunun yanında öğrenci iki bölüm başkanını da bunu yapabileceğine dair ikna etmelidir.
Bölümünüzün eğitim dili nedir?
Derslerin büyük çoğunluğu İngilizce verilecektir. Bunun yanında seçmeli derslerden bazıları o öğretim döneminin şartlarına bağlı olarak Türkçe ve Arapça da olabilir. Bunun dışında derslerin dili İngilizce de olsa öğrencilerden Türkçe metinler okumaları istenebilir.
Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?
İbn Haldun Üniversitesi butik bir üniversitedir. Kontenjanlarımızı düşük tutmamız, her sene ancak sınırlı sayıda nitelikli öğrenciyi kabul etmemize imkan sağlamaktadır. Bu da, öğrenci sayısı / akademisyen oranında İbn Haldun Üniversitesini ayrıcalıklı bir konuma taşımaktadır. Genel olarak üniversitemizde öğrenci sayısı düşük tutularak hocaların öğrencilerle yakından ilgilenmesi sağlanmaktadır. Tüm hocalarımızın ofis saatleri olacaktır, bunun öğrenciler dışında e-maille de bu saatler dışında görüşme talep edebilirler.
Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?
Üniversitemizin Türkiye’de çeşitli yayın organları ve müzelerle yakın ilişkileri var. Bu kurumlardan gelecek temsilcilerle tanışma günleri düzenlenecek. Ayrıca öğrenciler de bu kurumları ziyaret ederek kendileri bu networkleri kurma şansını elde edecektir.
Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?
Bölümümüzde formasyon eğitimi verilmemektedir.
Bölümünüzün yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?
Üniversitemiz halihazırda sözlü tarih ve münazara yöntemleri üzerine projeler yürütmektedir. Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğrencileri de bu projelerde rol alabilirler. Bunun dışında bölümümüz çeviri, çağdaş metinlerde duygu ve kürasyon üzerine projeler yazma aşamasındadır.
İbn Haldun Üniversitesinin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli bölüm programınıza nasıl yansımıştır?
Bölümümüz bu modeli en iyi yansıtan bölümdür. Farklı kültürlerin edebi ve sanat eserleri birlikte değerlendirilecek ve bu birlikte değerlendirmeyi en verimli kılacak kategoriler tespit ve inşa edilecektir. Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika edebiyatlarına dair özel derslerimiz olacak, bu derslerde öğrenilen bilgiler yöntem derslerinde karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Karşılaştırmalı değerlendirmeye en fazla ihtiyaç duyulan ve karşılaştırmayı mümkün kılan çeviri üzerine de teorik ve pratik dersler verilecektir.
Müfredatınızda sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir?
Bölümümüzde derslerde kullanılan metinler imkanlar el verdiğince farklı dillerden olacak ve öğrenciler dil öğrenmeye teşvik edilecektir. Teorik olduğu kadar pratik bilgiye de önem veren bir müfredatımız var. Diğer üniversitelerde olmadığı kadar bölgesel edebiyatlara yer verilecek ve aradaki geçişlere dikkat çekilecektir.
Bir araştırma üniversitesinde bu bölümü okumanın avantajı ne olacaktır?
Öğrencilerimiz hem bölümümüzün hem de diğer bölümlerin yürüttüğü projelerde yer alabilecek, böylelikle yüksek lisans ve doktora programları için de bir hazırlık yapmış olacaklardır. Araştırma üniversiteleri, yürüttükleri projeler dışında, derslerde ele aldıkları konulara da kafalarında çözmek istedikleri bir soruyla yaklaşırlar. Bu sürekli sorgulama ve eleştirel yaklaşma yöntemi, mezun olduklarında öğrencilerimizin ayırt edici bir özelliği olacaktır.