Felsefe

Neden Felsefe Bölümü’nde okumalıyım?

Bölümünüzde okuyan öğrencilerin alacakları genel derslerden bahseder misiniz?
Felsefe eğitiminin en temel gereklerinden bir tanesi farklı dilleri bilmek ve bütüncül, kuramsal bir bakış açısına sahip olmaktır. İbn Haldun üniversitesi size mükemmel bir şekilde birkaç yabancı dil öğretmekte ve felsefe bölümü ise Antik felsefe, İslam felsefesi ve Batı felsefesini iç içe, karşılaştırmalı olarak okutarak size farklı geleneklerde mükemmel bir felsefe formasyonu kazandırmaktadır. Bu sayede kariyerinizde rakiplerinizden her zaman önde olacaksınız.
Bölümünüzde okumanın öğrencilere olan mesleki katkılarından ve gelecekte çalışabilecekleri pozisyonlardan bahseder misiniz?
Felsefe okursam ne olurum? Felsefe bölümünü bitiren öğrenciler, çok çeşitli alanlarda iş imkânı bulabilmektedirler. Eğer kariyerinize felsefe alanında derinleşerek devam etmek isterseniz, yurtdışında ve yurt içinde birçok üniversitede felsefe bölümlerinde araştırma görevlisi olma ve akademik kariyere devam etme şansına sahipsiniz. Bir veya iki yabancı dil öğrenmeniz durumunda yurt dışında da eğitim hayatınıza devam edebilirsiniz. Felsefe bölümünden mezun olanlar, liselerde felsefe grubu öğretmenliği, eğitim danışmanlığı gibi meslek kollarında da iş imkanı bulabilirler. Ayrıca gerekli sertifika ve kursları almak koşuluyla birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışma imkanı bulabilirsiniz. ● Üniversitelerde Akademisyenlik

● Liselerde Felsefe Grubu Öğretmenliği

● Editörlük

● Gazetecilik

● Sanat

● Devlet Planlama Teşkilatı

● Radyo Televizyon Üst Kurulu
Bölümünüzde okuyacak olanların ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?
Kişiliğinize uygun meslek seçimi elbette ki çok önemlidir, ama unutmayın ki birçok kişilik özelliği sonradan da geliştirilebilir. Bu yüzden “Ben nasıl bir insanım?” demekten çok, “Bunu yapabileceğimi düşünüyor ve istiyor muyum?” diye sormak daha sağlıklı olur. 
Bu yüzden sizlere iyi bir felsefecinin geliştirdiği yetenekleri sıralamakta fayda görüyoruz.
●Analitik ve Sentezci düşünme
●Objektif düşünme
●Yargıyı askıya alma
●Düşünsel Dayanıklılık
●Akademik ve sosyal beceriler
●Kendine ait bir bakış açısı ve fikir geliştirebilme
Günümüzde Bölümünüzde okumanın niçin gerekli olduğunu ifade eder misiniz?

●Size eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma becerileri kazandırır.
●Nihai soruların nihai cevaplarıyla yalnızca felsefe uğraşır.
●İnsanı, toplumu ve varlığı daha derinden ve doğru kavrama yeteneği kazandırır.
●Mezuniyet sonrasında ilgi alanınıza yönelik çok çeşitli çalışma alanları vardır.
●Çözülemeyen veya tıkanmış toplumsal ve bireysel sorunlara yalnızca teorik değil; pratik olarak çözüm üretebilme olanağı da sunar.
●Sosyal becerilerinizi büyük oranda geliştirir, her görüşü anlayabilir ve algılayabilir duruma gelirsiniz.
●Bağımsız ve özgür düşünme yetenekleriniz gelişir ve hangi alanda çalışırsanız çalışın zihinsel ve bilişsel açıdan farkınızla ön plana çıkarsınız.
●Felsefeyi anlayan bir zihin, yabancı dil öğrenmekte daha kolay yol kat edebilir. Felsefe size öğrenmeyi öğretir. Kişiliğiniz, özgüveniniz sağlamlaşır ve gelişir.

Neden İbn Haldun Üniversitesi‘nde Felsefe Bölümü okumalıyım?

Çift anadal, yandal programları ve bölümler arası yatay geçiş gibi imkânlarınız nelerdir?
Felsefe bölümü öğrencileri, belirli bir not ortalamasını sağladıklarında çift anadal ve yandal programına başvurabilirler. Bunun yanında üniversite sıralamalarına uygun olarak sosyoloji, ilahiyat, iletişim gibi alanlarda çift ana dal imkanlarına sahiptirler.
Bölümünüzün eğitim dili nedir?
Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir.
Öğrenciyle birebir ilgilenme politikanız nedir?
Her sene 10 yerli 5 yabancı öğrenci aldığımız için öğrencilerimizin her türlü akademik ilerlemesini birebir gözleme imkanına sahibiz. Hazırlık sınıfındaki öğrencilerimizle düzenli felsefe toplantıları yaparak onların felsefeye ilgilerini geliştirmekte ve yabancı dilde okumalar yapmaktayız.
Öğrenciyken ve sonrasında Staj / Deneyim / Uygulama olarak bize neler sunabilirsiniz?
Öğrencilerimiz üniversitemizin her türlü etkinliğinde görev alabilir, kültürel çalışmalara katılabilir ve felsefe bilgilerini geliştirme ve uygulama imkânına sahip olabilirler.
Bölümünüzde formasyon eğitimi veriliyor mu?
Bölümümüzde formasyon eğitimi verilmemektedir.
Bölümünüzün yürüttüğü projeler var mı? Varsa ayrıntılarını ifade eder misiniz?
Bölümüzün henüz resmileşmiş bir proje çalışması olmamakla birlikte, öğrencilerimizin de rol alabileceği felsefe araştırma merkezleri kurulması hedeflenmektedir.
İbn Haldun Üniversitesinin ayrıcalıklarından biri olan karşılaştırmalı eğitim modeli Bölüm Programınıza nasıl yansımıştır?
Bölümümüz felsefe öğrencileri İlkçağ felsefesi, İslam Felsefesi, Modern ve Çağdaş Batı felsefesi geleneklerinin kavramsal zenginliklerini, büyük düşün insanlarını anlama ve bu geleneklerin bilgi birikimlerini tevârüs etme yeteneğine sahip olurlar. Karşılaştırmalı felsefe kabiliyeti edinirler. Bunun yanında Hint, Çin gibi farklı düşünce geleneklerini de belli bir seviyede tanıma imkânı bulurlar.
Müfredatınızda sizi diğer üniversitelerden farklı kılan nedir?
Türk ve İslam felsefesini Batı felsefesiyle karşılaştırmalı ve tarihsel ilişkilerini kurarak öğretmekte, biri için diğerini ihmâl etmemektedir. Müfredâtta genel İslam felsefesiyle Osmanlı dönemi Türk filozoflarının düşüncelerine, ayrıca Kıta Avrupası felsefesi, özellikle fenomenolojiye hem müfredâtta hem de araştırma alanında çok geniş bir yer vermektedir.
Bir araştırma üniversitesinde bu bölümü okumanın avantajı ne olacaktır?
Tüm sosyal bilimlere ilişkin bütüncül bir bakış açısı kazandırmakta, onların felsefi temellerini, her türlü düşünsel etkinliğin içinde bulunarak, anlamak ve alanındaki kişilerden çok daha derinlikli bilgi birikimine sahip olacaklardır. Bunun yanında çok nitelikli yabancı dil ve felsefe eğitimiyle dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul alma şansını artıracaktır.