SANAT KURSLARI

Sanat, insanın hayata sanatsal bir perspektiften bakmasını sağlayan bir dünya. Sanatla uğraşmak insana hem ufuk açan hem de yaşam kalitesini ve başarısını arttıran bir eylem. Üniversitemiz öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını benimsediği için onların her alanda gelişimini destekleyen çalışmalara imza atıyor. Sanat kurslarımızı da bu düşünceyle hayata geçirdik. Öğrencilerimizden gelen talepler doğrultusunda ilk yılımızda 10 farklı alanda (Ney, Ud, Bağlama, Vurmalı Çalgılar, Gitar, Keman, Piyano, Hüsn-ü Hat, Resim) sanat kursu açtık. 7 öğrencimiz bir araya gelip herhangi bir sanat dalını öğrenmek istedikleri takdirde biz o kursu açıyoruz. Güncel kültür, sanat, spor etkinliklerini sks.ihu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminde açılan kurslarımızı ve içeriklerini ise şöyle özetleyebiliriz:

Bazı Kurslarımız

Ney Kursu

Öncelikle arkadaşlarımıza Türk müziğinin yegâne üflemeli sazı olan bu kadim enstrümanı sevdirmeyi amaçlıyoruz. Bunun ardından, neydeki en zor aşama olan ses çıkarmayı başaran tüm öğrencilerimiz, ilerleyen dönemlerde nota takip ederek bazı eserleri çalabilecek seviyeye ulaşırlar.

Ud Kursu

Arkadaşlarımıza öncelikle ud hakkında temel bilgiler verilir. Kurs boyunca yapılan egzersizler ve çalışmalar ile arkadaşlarımız dönem sonunda temel becerileri kazanarak ud ile şarkı çalmayı öğrenirler.

Bağlama Kursu

Arkadaşlarımıza öncelikle nota değerleri anlatılır ve bağlama üzerinde tezene ve nota çalışmaları yapılır. Yapılan egzersizler ve çalışmalar neticesinde kurs sonuna geldiğimizde arkadaşlarımız basit türkülerle bağlama çalma becerisi kazanırlar.

Vurmalı Çalgılar-Ritim Kursu

Arkadaşlarımız bu atölyede Bendir enstrümanı ile tanışıp gerekli teknik eğitim ve egzersizler ile temel müzik ve ritim nazariyatını öğrenirler. Böylece Türk müziğinin bazı küçük usûl kalıplarını icra edebilecek düzeye erişirler.

Keman Kursu

Arkadaşlarımızla öncelikle keman ve yay tutuş pozisyonları ve kemanda tel isimleri ve nota yerleri çalışılır. Porte üzerinde notaların yerleri ve nota değerleri öğretilerek nota değerleri ile ilgili egzersizler yapılır. Sonrasında Hohmann Keman Metodu üzerinden çalışmalar sürdürülür. Dönem sonuna gelindiğinde arkadaşlarımız temel keman metodunu öğrenerek bazı temel eserleri icrâ edebilecek düzeye erişirler.

Piyano Kursu

Bu kursumuzda temel nota eğitimi, parmak numaraları, gam, arpej ve akor çalışmaları yapılır ve piyano ile ilk kez tanışan arkadaşlarımız dönem sonunda sol eliyle akorlara basabilip sağ eliyle melodiyi rahatlıkla çalabilecek düzeye erişirler.

Hüsn-ü Hat Kursu

Hat kursunda öncelikli olarak arkadaşlarımızın geleneksel sanatlara ısınmalarına ve hat sanatını tanıyarak talim etmelerine gayret edilir. Dönem sonuna gelindiğinde arkadaşlarımız hat sanatına dair temel becerileri kazanmış olurlar.

Resim Kursu

Arkadaşlarımız bu kursta çizim tekniklerini öğrenerek karakalem tekniğiyle perspektif, ton skalası, ışık-gölge, natürmort, obje çizimi ve gölgelendirmesi yaparlar. Lavi, yağlı boya, sulu boya ve pastel boya teknikleri ile de temel düzeyde çeşitli çalışmalar icra edilir.

Ahşap Oymacılık Kursu

Geleneksel Türk sanatlarının güzide örneklerinden biri olan ahşap oymacılık eğitimleri verdiğimiz kurs ile, bu köklü sanatımızı yaşatmaya küçük de olsa bir katkı vermek amaçlanıyor. Ahşap oymacılık kursunda öğrencilerimize ahşap levhalar üzerine geometrik desenlerin oyulması öğretilerek temel beceriler kazandırılır.

Solfej Kursu

Öğrenci arkadaşlarımıza arzu ettikleri müzik aletlerini çalmayı öğretmenin yanında, onlara bu sanat yolculuğunda çok gerekli olan müzikal okuma-yazma bilgisi solfej kursumuzda verilir. Solfej kursunda temel müzik bilgileri, nota, Türk müziği ve Batı müziği ses sistemleri, bona, ritim, solfej çalışmaları ve basit makam çalışmaları gibi temel kaideler öğretilir.

Bunların dışında üniversitemizde daha pek çok etkinlik düzenlendi.

KAYIT