ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Öğrenci Kulüpleri

Üniversitemiz henüz yeni kurulmuş olmasına rağmen öğrenci kulüplerimiz, öğrencilerimizin ilgi ve talepleri doğrultusunda hızla kuruluyor ve önemli etkinliklere imza atıyor. Güncel kulüp etkinliklerini http://sks.ihu.edu.tr/adresinden takip edebilirsiniz. Hâlihazırda üniversitemizde var olan öğrenci kulüpleri şunlardır:

Gezi Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi Gezi Kulübünün misyonu, engin medeniyetimize ait tarihi ve kültürel miraslarımızı tanımak, tanıtmak, bunun yanında farklı medeniyetlerin değerlerini keşfetmektir. Kulübümüz, bu misyon çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında geziler düzenleyerek öğrencilerimizin medeniyetimizi ve farklı medeniyetlerin kültür hazinelerini tanıyan bireyler olarak yetişmesini amaçlıyor.

Gezi Kulübümüzün düzenlediği etkinliklerden bazıları: Selâtin camii ziyaretleri, Edirne gezisi, Boğaz turu, Belgrad Ormanı trekking, “Gece Gece Eyüp Sultan” gezisi, Kartepe gezisi…

Hukuk Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Kulübü, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin akademik alanda gelişmesi, sektörel anlamda yeterlilik kazanması ve gerek yurt içi gerek de uluslararası camiada hukuk alanında söz sahibi olacak hukukçular olarak yetişmesi misyonunu taşıyor. Kulübümüz, bu misyon çerçevesinde öğrencilerimiz için; hukuki bilgi zemini oluşturacak etkinlikler düzenliyor, yabancı dil becerilerini pekiştirebilecekleri uluslararası organizasyonlara katılmalarını sağlıyor ve  sadece Hukuk öğrencileri için değil, tüm öğrencilere yönelik gündemdeki sorunların hukuksal yönlerinin tartışıldığı seminerler düzenliyor. Ayrıca Hukuk Kulübümüz, Hukuk Fakültesi ile birlikte güncel hukuki meselelerle alakalı etkinlikler de gerçekleştiriyor.

İslam Araştırmaları Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü, öğrencilerimizin temel İslami bilgi ve birikimlerini artırarak, İslam dininin hayatın her alanını düzenleyen ilkelerini farklı boyutlarıyla araştırma, anlama ve bu doğrultuda İslam dünyasının problemlerine çözüm üretme pratikleri geliştirme misyonunu taşıyor. Kulübümüz, bu misyon çerçevevsinde seminer, konferans, panel, söyleşi ve belgesel gösterimleri gibi faaliyetler düzenliyor. İslam kültür ve medeniyetini tanımaya  ve anlamaya yönelik yarışmalar, sergiler, sosyal
etkinlikler ve atölyeler organize ediyor.

İslam Araştırmaları Kulübümüzün yaptığı etkinliklerden bazıları: Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu’nun katılımıyla “Asr-ı Saadet Gençliği” konferansı, Prof. Dr. Bilal Aybakan’ın katılımıyla “Şer’i Deliller ve Fetva” konferansı, Ufka Yolculuk Yarışması…

Münazara ve Düşünce Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi Münazara ve Düşünce Kulübü, insanlığın gerçek amacına hizmet etmek üzere, hak olanı bilen ve savunan gençler yetiştirme misyonuyla kurulmuştur. Münazara eğitimleri, alanında uzman isimler ile aylık dersler, münazara turnuvaları, konferanslar, seminerler, paneller, yerel, ulusal ve uluslararası boyutta etkinlikler ve projeler kulübün başlıca faaliyet alanını oluşturuyor. Bu faaliyetlerle kulüp üyelerinin farklı fikirlerle buluşup fikir zenginliği kazanmaları ve olayları farklı boyutlarıyla değerlendirip yeni fikirler üretebilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Münazara ve Düşünce Kulübümüzün düzenlediği etkinliklerden bazıları: Münazara Gösteri Maçı, Arş. Gör. Abdullah Enes Tüzgen’in katılımıyla “Arap Baharı ve Suudi Arabistan’daki Gelişmeler” Konferansı, 4. İbn Haldun Üniversitesi Türkiye Münazara Şampiyonası, Arş. Gör. Halil İbrahim Alegöz’ün katılımıyla “Eski Dostluklar Yeni Ortaklıklar & Türkiye’nin Somali Politikası” konferansı, haftalık çaylak eğitimleri…

Okçuluk ve Binicilik Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi Okçuluk ve Binicilik Kulübü, spor ahlakı ve disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kulübümüz, bu kapsamda okçuluk ve binicilik sporlarını üniversitemizde yaygınlaştırmayı, sportif binicilik ve atlı okçuluk dallarında sporcu yetiştirerek ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversitemizi temsil etmeyi, atlı okçuluk sporunu gelenek ve göreneklerine bağlı kalarak yaşatmayı amaçlıyor. Bu amaçları gerçekleştirmek için ise eğitimler, etkinlikler ve çeşitli organizasyonlar düzenliyor.

Okçuluk ve Binicilik Kulübümüzün düzenlediği etkinliklerden bazıları: Okçular Vakfı gezisi, poligon etkinliği, haftalık okçuluk eğitimleri…

Sinema Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi Sinema Kulübünün misyonu, öğrencilerimize çağın etkili iletişim sanatlarından olan sinemaya dair özgün bakış açıları kazandırmak ve bu amaçla  etkinlikler düzenlemektir. Sinemaya ilgi duyan bütün öğrencileri bir araya getirerek sinema kültürüne katkı sağlayacak ortak proje ve faaliyetlere imza atmayı amaçlayan kulübün faaliyet alanları; senaryo eğitimleri, açık hava film gösterimleri, film geceleri ile ve başarılı yönetmenlerle söyleşiler gibi işlerdir.

Sinema Kulübümüzün düzenlediği etkinliklerden bazıları: Abdülhamit Güler’in katılımıyla “Suriye’ye Sinema ile Bakmak” söyleşisi, “Ayla” filmi gösterimi, “Bir Ortadoğu Çığlığı: Filistin, Suriye, Yemen” kısa film gösterimi ve Yönetmen Nevres Ebu Salih ile yapılan söyleşiye katılım, “Buğday” filmi gösterimi Yönetmen Semih Kaplanoğlu ile söyleşi, “Kardeşim İçin Dera” filmi gösterimi ve yönetmeniyle söyleşi, Öğr. Üyesi Dr. Hakkı Öcal’ın katılımıyla “Kudüs’e Sinema Aynası ile Bakmak” söyleşisi, Winter is Coming film gecesi, haftalık senaryo yazım atölyesi…

Sosyal Yardımlaşma Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü, herhangi bir siyasi amaç gözetmeksizin üniversite öğrencileri arasında gönüllülük esasına dayalı olarak dayanışma ve kardeşlik bilincini yaygınlaştırmak ve ortak paydada buluşturmak amacıyla kurulmuştur. Kulübümüz, özüne saygılı, çevresindeki insanların dertleriyle dertlenen, dertlenmekle yetinmeyip çözüm üretmek için çaba sarf eden insanlar olmak ve bunu yayma vizyonunu taşıyor ve bu doğrultuda içinde bulunduğumuz topluma fayda sağlayacak bireyler yetiştirerek, yardımlaşma ve kardeşliğin gücünü gerek maddi gerekse manevi destekle hissettirecek faaliyetler düzenliyor.

Sosyal Yardımlaşma Kulübümüzün düzenlediği etkinliklerden bazıları: Diyalog Müzesi ziyareti, Fotoğraflarla Kudüs Turu, Taha Kılınç’ın kayılımıyla “Kudüs” semineri, Kudüs ziyareti, Bingöl Karlıova Yiğitler Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ile Kardeş Okul Projesi, Sevgi Evleri ziyareti…

Tiyatro Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi Tiyatro Kulübünün misyonu, öğrencilerimizin sanatı tüketen değil üreten bireyler olarak yetişmesidir. Üniversitemize ait tüm tiyatral faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek amacıyla kurulan kulübün temel faaliyet alanları; temel oyunculuk eğitimleri, sahne performansları, atölye çalışmaları, tiyatral okumalar, tiyatro sanatçıları ile söyleşiler ve tiyatro şenlikleri düzenlenmesi gibi aktivitelerdir. Kulüp üyelerinin kendilerini tiyatro yoluyla ifade ederek sosyalleşmeleri, yeteneklerini geliştirmeleri, dayanışma, yardımlaşma ve ekip ruhuna sahip olmaları da kulübün başlıca hedefleri  arasındadır.

Tiyatro Kulübümüzün düzenlediği etkinliklerden bazıları: Haftalık tiyatro eğitimi, “Molière’den Cimri” okuma tiyatrosu, Tirat Gecesi etkinliği…

Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü

İbn Haldun Üniversitesi Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü, fotoğrafı sevdirmek, yaygınlaştırmak, tüm fotoğraf severlere bilimsel yöntemlerle fotoğraf bilgisi verip bu bilgileri daha ileri düzeye getirme amacıyla kurulmuştur. Kulübümüz bu amaçla hem eğlenceli hem de öğretici etkinlikler düzenleyerek üyelerinin fotoğraf çekme becerilerini ve photoshop gibi fotoğraf düzenleyici programları öğrenmelerini sağlayacak eğitimler ve etkinlikler, fotoğraf çekimi ile ilgili pratik yapılabilecek geziler, fotoğraf sergilerine katılım ve deneyimli fotoğrafçılarla söyleşiler gibi etkinlikler düzenliyor.

Perspektif ve Fotoğrafçılık Kulübümüzün düzenlediği etkinliklerden bazıları: Öğr. Üyesi Dr. Hakkı Öcal ve Arş. Gör. Ali Kıvrak’ın katılımlarıyla haftalık fotoğrafçılık eğitimleri…

Kariyer ve Gelişim Kulübü 

Kariyer ve Gelişim Kulübü, üyelerinin bilgi, birikim ve sosyal yeteneklerini geliştirerek iş hayatına hazırlamayı, sektör veya pozisyon seçiminde yardımcı olabilecek kişiler ve firmalar ile buluşturmayı, iş ve staj imkanları hakkında bilgilendirmeyi ve bu imkanlardan yararlanmalarını amaçlıyor. Kulübümüz bu amaç doğrultusunda mesleki eğitimler, seminerler, iş dünyasından tecrübeli isimlerle söyleşiler ve kariyer gezileri düzenliyor.

Kariyer ve Gelişim Kulübümüzün düzenlediği etkinliklerden bazıları: Afiş ve Logo Tasarımı eğitimleri…

KAYIT